Bi(bli)ografie

Job Degenaar (Dubbeldam, 1952) bracht zijn jeugd door op het Eiland van Dordrecht en deed in 1983 doctoraal Nederlands bij de Universiteit van Amsterdam (hoofdvak Moderne Letterkunde, bijvakken Filosofie en Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde). Naast zijn onverminderde schrijverschap en werk voor PEN was hij ruim 35 jaar docent Nederlands, met name voor hoogopgeleide anderstaligen (NT2) in het volwassenenonderwijs in Flevoland. Is nu vooral dichter, publicist, voorzitter van PEN Emergency Fund en docent Poëzie aan de Schrijversvakschool Groningen.

BOEKEN (POËZIE)

Bericht voor gelovigen, De Beuk, Amsterdam 1976 (s.d.)

Het wak, U.M. Holland, De Windroosreeks nr. 98, Haarlem 1980
’t Vlak lgt klaar, Opwenteling, Eindhoven 1989

Linia przypływu (Vloedlijn), een bloemlezing van zijn poëzie bij de University of Wroclaw Press, 1991 Wroclaw (Polen), in het Pools vertaald door dr. Jerzy Koch
De helderheid van morgens, Thomas Rap, Amsterdam 1992
Van de arena en het lastdier, Thomas Rap, Amsterdam 1995
Dus dit is zomer, Thomas Rap, Amsterdam 1998 
Huisbroei, Thomas Rap (De Bezige Bij), Amsterdam 2003
Handkussen van de tijd, een bloemlezing uit de eerste zeven bundels, Liverse, Dordrecht 2009, tweede druk 2010
Een onschuldige dag, gedicht met inkjetprent van Gerrit Westerveld (bibliofiele uitgave, genummerde oplage), uitgeverij Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom 2011
Vluchtgegevens (met cd, opgenomen en geproduceerd door Face Sound Studio, waarop de auteur 17 gedichten voorleest), Bordeauxreeks nr. 5, Liverse Dordrecht 2011

Ich bin/I am, drietalige keuze van twintig gedichten (Ned-Dui-Eng), vertaald door Fred Schywek, Annmarie Sauer en Willem Groenewegen, World Internet Books, Duisburg/Rhein 2012
Handkussen van de tijd, uitgebreide editie (278 pagina’s), derde gewijzigde en sterk vermeerderde druk - een keuze uit 35 jaar poëzie, aangevuld met werk dat in andere uitgaven verscheen of in portefeuille bleef, Bordeauxreeks nr. 10, Liverse, Dordrecht 2012
Thorleif (beeld en poëzie), Liverse, december 2014, 2de aangepaste druk juni 2015
Het fonkelt in 't Dok -  Lemmer en omgeving in 22 schilderijen en gedichten, i.s.m. schilder Lammert Sloothaak, Liverse, november 2016

Hertenblues - Bordeauxreeks 45, Liverse, november 2017, tweede druk december 2018

Wat zag de Lemster Toer? (redactie, poëzie en liedteksten), Liverse 2018

Bijeengezwegen (een keuze uit haiku’s, tanka’s en andere (ultra-)korte verzen), Liverse, zomer 2021

Handkussen van de tijd, vierde gewijzigde en uitgebreide druk, Liverse oktober 2021

Soms komt de liefde, bibliofiele, eenmalige uitgave (oplage 49 ex.), Elettra, Oudemirdum oktober 2023

 

BOEKEN (PROZA)

Het Orakel van Parijs, een beeldverhaal i.s.m. kunstenares Monica Maat, Liverse, mei 2014
Ondernemende stadgenoten uit den vreemde, interviews verschenen in 'Almere Vandaag' met NT2-cursisten, ROC Flevoland i.s.m. Gemeente Almere (2014)  

 

PUBLICATIES IN TIJDSCHRIFTEN, BLOEMLEZINGEN ET ALIA

Schreef sinds 1983 geregeld gedichten in literair vertaaltijdschrift De Tweede Ronde en publiceerde voorts o.m. in Het Liegend Konijn, Poëziekrant, Liter, Extaze, Parool, Standaard der Letteren, De Held, SIC, De Zingende Zaag, De Houten Gong, Vlaanderen, Kortheidshalve, Tzum, De Contrabas, De Moanne, Ensafh, Roodkoper, Ballustrada, Nynade, Schoon Schip, Meander en in vele bloemlezingen, waaronder Jongerenpoëzie (St. Literaire Dagen, Eindhoven (1974), Nieuwe Nederlandse Dichtkunst (SoMa, 1987), Met mijn valies vol dromen (red. Ernst van Altena, V&D, 1991), Turning tides - Modern Dutch and Flemish verse, Brownsville, USA, 1994, Álora, la bien cercada (Malaga, España 1994), Een zucht als vluchtig eerbetoon (Meulenhoff/Manteau, 1995), Gerrit Komrijs De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten (Bert Bakker, 1996) en diens opvolger: Komrijs Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (Bert Bakker, 2004), negen Meulenhoff Dagkalenders voor de poëzie, zes Tuinscheurkalenders (uitg. Contact en Atlas), Soms raakt de zee van liefde puur verstild (Icarus, 1996), Zeg zacht mijn naam (Kwadraat, 1998), Gedichten 1999 (Davidsfonds/Literair, 1999), Geur van honing en jonge melk (Kwadraat, 2000), Geen dag zonder liefde (De Bezige Bij - PoëzieCentrum, 2002), Route 65 (RVU, 2002), Naar ’t Zuiderland (PoëzieCentrum / De Bezige Bij, 2002), Het is vandaag de datum (PoëzieCentrum, 2002), Utrecht, de stad in gedichten (uitgeverij 521, 2002), Groningen, de stad in gedichten (uitgeverij 521, 2003), Den Haag, de stad in gedichten (uitg. 521, 2003), De Wadden in gedichten (uitg. 521, 2004), Alles voor de liefde (uitg. 521, 2004), Klotengedichten (uitg. Passage, 2005), Die felle… - gedichten over vossen (uitg. Gianni, 2005), Poëtisch Amsterdam (uitg. Kleine Uil, 2005), Een leeuw is eigenlijk iemand (red. Wim Zaal, Meulenhoff 2006), Kastanjegedichten (Passage 2006), Gedichten voor het hart (uitg. Maarten Muntinga/Rainbow Essentials, 2006), Voor een dag van morgen - De allermooiste Windroosgedichten 1950-2006 (red. Henk van Zuiden, uitg. Holland 2007), De blauwbilgorgel 65 jaar (Liverse 2007), Van geluk gesproken (Rainbow Essentials, 2007), Noord-Holland – woordkunst in waterlicht (St. Achterland, 2007), Wees niet wreed – gedichten voor Elvis Presley (red. J. Schoorl en K. ’t Hart, Nijgh & Van Ditmar 2008), Verliefd, verloofd, getrouwd - gedichten voor geliefden (Rainbow Essentials, 2008), Uit het Noorden waait de muze aan (Passage, 2008), De 100 leukste dierengedichten (Meulenhoff, 2009), Woef Tjielp Knor (Rainbow Essentials, 2009), Blauwe Boeddha – dichters voor Tibet (De Witte Uitgeverij 2009), Op reis. De mooiste reisgedichten voor onderweg (Rainbow Pockets, 2009) en Sinterklaas. De mooiste sinterklaasgedichten uit de Nederlandstalige literatuur (Rainbow Essentials 2009), Een handvol veren – De mooiste haiku’s en senryu’s (Rainbow Essentials 2009), Vensters op de Canon (Universiteit van Tilburg, red. Helma van Lierop-Debrauwer en Toin Duijx, Tilburg 2010), Vaar naar de vuurtoren (red. Klaas de Groot, In de Knipscheer, 2010), Hafenklänge-Havenklanken-Sounds of Harbour (prod. en vert. Fred Schywek en Annmarie Sauer), World Internet Books, Duisburg 2010, In vogelvlucht (een keuze uit 12 jaar Spreeuwenagenda), red. o.a. Saskia de Boer en Rutger Kopland (Adana, 2010), Gewoon lekker (Demer, 2010),  Anthology of Poetry, Commemorative Publication of the 76th International PEN Tokyo Congress 2010 (Japan P.E.N. Club, Tokyo 2010), Aanwijzingen voor de schepper – een bloemlezing van Dordtse poëzie (Liverse 2010), Liber Amicorum, red. Hannie Rouweler (Demer 2011), Menno (eenmalig magazine, Boekencentrum en Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Zoetermeer 2011), Gegeven de tijd (Simon Buschman e.a.), uitg. De Lemmer 2011, De vier jaargetijden. De mooiste gedichten over de seizoenen (samenstelling Henk van Zuiden), Rainbow Essentials 2011, Global night Car (samen met Clara Hsu, Fred Schywek, Susan Birkeland Roger Nupie, Peter Holvoet-Hanssen, Devorah Major, Bart Stouten, Annmarie Sauer en Annie Reniers), World internet books 2012, De vrouw die in mij woont, gedicht in de poëziereeks van het Fries Grafisch Museum, ontwerp: Titi Zaadnoordijk (Joure 2012), Ontmoet de dichter (uitg. Kleinood & Grootzeer, 2012), Literaire reis door de tijd - Overijssel (St. Achterland, 2012), Dan kantelt de tijd, Simon Buschman e.a. (2013), Onnaspeurbaar - 50 jaar Opwenteling (2013), Literaire reis door de tijd – Zeeland (St. Achterland, 2013), Mijn Lemmer (glossy voor Lemmer, 2014), Limburg, een literaire reis langs het water (2014), Tussen de mensen, jubileumbundel 30 jaar Haiku Kring Nederland (2015), Literaire reis door de tijd – Zuid-Holland (St. Achterland, 2015), Als een zwerfkei (sam.st. John Schoorl en Kees 't Hart, bloemlezing over Bob Dylan, Nijgh & Van Ditmar 2015), Ik weet niet welke weg je neemt, Arie Boomsma (Prometheus 2015), Literaire reis door de tijd - Flevoland ( St. Achterland, 2016), Langszij de tijd (Simon Buschman e.a., 2016). Kurvend oer de kromten - Friese sportgedichten (Wijdemeer, 2017), In de kring van menselijke warmtehommage van honderd dichters aan Rogi Wieg (In de Knipscheer, 2017), 2017 Anthology of the best Literature from 40 Countries. volume 2 (September 2017), edited bu Ekbal Baraka, Lee Gil-won and Markéta Hejkalová (PEN Korean Center, 2017), De tijd is bijna stilgezet - 25 jaar Plantage Poëzie Prijs, Vereniging Vrienden van de Plantage, Amsterdam 2017, Suara Suara Dari Utara (Indonesië 2017), Laurens Jz. coster, Neerlandistiek (2018), Sterna (Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (2018), Versindaba (Suid-Afrika, 2018), Campert kiest (De Bezige Bij 2018), 2018 Anthology of the best Literature from 42 Countries, PEN Korean Center, Seoul 2018, Padmagandha & PEN Congress, Issue 2018, 2 gedichten vertaald in het Marathi, uitg. Padmagandhi Prakashan, Pune, India 2018, World Poetry Almanac 2015-2016, edited by Dr. Hadaa Sendoo, Mongolia 2018, Vloedlijn 80 - Liber Amicorum voor Victor Vroomkoning (uitg. Vliedorp, 2018), Fryslân, literaire reis langs het water, St. Achterland, Zeist 2018, Zeeland, literaire reis door de tijd, St. Achterland, Zeist 2018, Grenzenloos - 40 jaar Knipscheer-poëzie (uitg. In de Knipscheer, Haarlem 2018), Extaze 20 (2017), 26 (2018) en 30 (2019), uitg. In de Knipscheer Haarlem 2018), 3 gedichten in Liter (maart 2019), De liefdesboodschap van Breyten Breytenbach: 'Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif', vanaf 12.09.2019 op www.litnet.co.za., 2 poems English-Dutch, Atunis Poetry (since https://atunispoetry.com/2019/06/26/twee-gedichten-two-poems-by-job-degenaar-translation-by-hannie-rouweler/, 5 poems in translation (Galaktika Poetike 'Atunis' (https://atunispoetry.com/2019/10/09/job-degenaar-netherlands/ since October 09 2019), Een nieuwe horizon van wonen, St. Woontij, Den Burg i.s.m. St. Achterland, Zeist 2019, 3 gedichten in Extaze 32 (2019), 3 gedichten in Ballustrada 33/3-4 (2019), gedicht in Nearnewâld, speciale jubileumuitgave van It Skriuwersboun n.a.v. het 50-jarig bestaan (2019), 1 gedicht in Wat wit ik fan dizze wrâld?, De Moanne jiergong 18 nûmer 7, desimber 2019, Haiku en Senryu (uitg. Demer, 2020), 3 gedichten in Atunis Galaxy Anthology of World Poetry (dec. 2020), 4 gedichten in Poëziekrant (januari 2020), 10 gedichten in Het Liegend Konijn (april 2020), 2 gedichten in Eén zwaluw maakt nog geen zomer (bloemlezing), samenstelling Wim Huijser, uitg. Rainbow, Amsterdam, mei 2020, 4 gedichten (Ballustrada 34, 3-4, 2020), Hand in Hand, werk van tien dichters i.v.m. de 70-ste verjaardag van Hannie Rouweler, Demer Press, december 2020, Poets of the World, Best Poetry 2020 (InnerChild Press, dec. 2020), Mijn overbuurvrouw is een meeuw - bloemlezing coronagedichten (Liverse, januari 2021),  Under the azure sky, a bilingual anthology of poetry, Authorspress (India), March 2021, Er gaan stemmen op, mede-auteur van het project Handpalmvertellingen (website simonbuschmanteksten.com, vanaf april 2021), Wjerspegelje/Weerspiegelen, een project van Merk Fryslân en City of Literature Leeuwarden, 2 gedichten (vanaf april 2021), poesiabotanica - blogspot van Bert Bevers, vanaf 19.04.2021 (1 gedicht), Atunis Galaxy Poetry (7 poems in translation, https://atunispoetry.com/2021/05/20/job-degenaar-netherlands-2/, since May 20, 2021), I can't breathe - a poetic anthology of social justice (Kistrech Poetry - 1300 pages, September 2020), Beyond the language - Multilingual anthology of seven international languages, 'De vrouw die in mij woont' in Duitse en Engelse vertaling (Misna Chanu-Authors Press, India, aug. 2021), De Moanne aug. 2021 (1 gedicht), Chinese Poetry Journal (4 gedichten, vertaald door dr. Zhi Zhang), Poëziekrant dec. 2021 (4 gedichten), Flevoland, poëzie van landschap en maatschappij, 1 gedicht (Stichting Achterland, november 2021), Doodgewoon gaan hemelen, twee gedichten (uitgeverij Plint 2021), Een wonderprachtig dier, 4 gedichten (uitgeverij Ploegsma, 2021), Atunis Galaxy Anthology 2022 - Poems, twee gedichten (Demer Press, 2022), gedicht 'In het halfduister van de A6' in De jacht - jagen in Nederland, Oswin Schneeweisz, Atlas/Contact 2022, Zoveel zielen, zoveel zinnen - Werken voor PEN ((niet in de handel, gedrukt in 2020; i.v.m. de corona-pandemie verspreid vanaf 14.11.2021), Writers Capital Foundation/Panorama International Literature Festival 2022 (1 gedicht, Panorama International Literature Festival 2022: Job Degenaar, Netherlands - YouTube, vanaf 15.01.2022), Iedere druppel is Atlantisch diep, gelegenheidsuitgave n.a.v. de tachtigste verjaardag van Frans Kuipers, samenstelling Lieke van Duin, Melle Hammer en Jos van Hest, mei 2022 (1 gedicht), Ballustrada 36/1-2 (3 gedichten), Psalmen anders, uitg BV Liedboek, aug. 2022 ('psalmballade' 104), Tuinscheurkalender 2023, uitg. Atlas Contact (3 gedichten), Poëziekrant (4 gedichten, september 2022), Damegambiet, schaakgedichten, Demer Uitgeverij (1 gedicht, oktober 2022), Atunis poetry, vanaf 22.10.2022: gedicht 'An early Spring on Texel' (meertalig: Eng-Ned-Dui-Fr-Sp-Ital), https://atunispoetry.com/2022/10/22/an-early-spring-on-texel-multilanguage-poem-by-job-degenaar-netherlands/?fbclid=IwAR23i0Y5Mx729yPrXNLrw7nl9nIvVP2IYw_zOgp2k4voT_vSLS9xmOqkcjUPen & papier - Pen & paper, gedichten/poems, jubileumbundel voor Job Degenaar, groepsbundel, Demer Uitgeverij (november 2022), Handenvol donker (sam.st. Wim Huijser, 1 gedicht, uitg. Rainbow, Amsterdam, december 2022), Rendition of Poetry Quarterly nr. 109 (What night does to a harbour, vertaald in het Chinees door Ding Liqun, febr. 2023), vertaling gedicht Je wacht op mij met 't stof  van  Liu Xiaobo, met Annmarie Sauer, Tirade 491, 2023-1, jrg. 67,  Prodigy Magazine - Elite Diamond Edition, 'High view on this life' en 'Fugitive', https://online.fliphtml5.com/ikjys/qgcg/?fbclid=IwAR087QF59SUcD5GtVtN34z7L_gn9W3TeFXNQsjUnZyPPB66Icmuuds-CTTs#p=1, april 2023), Cider & Calvados, recensie over Wulk van Myrte Leffring (De Reactor, juni 2023),  https://www.dereactor.org/teksten/cider-calvadosI Won’t Find Another You (नही तुम सा कोई दूजा): Best Love

Poems In English & Hindi, Paperback: A phenomenon + Quest, vertaald in Hindi, samenstelling Salil Jain en Misna Chanu, paperback Delhi, May 2023, It ritme fan RIXT (jubileumbondel), 1 gedicht, Útjouwerij Louise, septimber 2023), Fryslân, literaire reis door de tijd (1 gedicht, St. Achterland, november 2023), Zeeland, poëzie van landschap en maatschappij (1 gedicht, St. Achterland, november 2023), Beyond the language Vol.-II - a multilingual anthology of poetry (India): voorwoord, 4 vertaalde gedichten in Atunis Poetic Galaxy (Albanië-België), vanaf 12.12. 2023, Tuinscheurkalender 2024 (3 gedichten, uitg. Atlas/Contact), 1 beeldgedicht Degenaar-Kemner - Beeldgedicht (vanaf 19.02.2024), Poëziekrant 2024, nr. 3 (4 gedichten), 2 Zeeuwse notities in 'Grenzeloos - 10 jaar Schrijvers in Sluis', uitgave St. Johan Hendrik van Dale Hollands Maandblad, gedichten '21.07.2022' en 'Herstelwerkzaamheden', april 2024, 4 gedichten in Poëziekrant (mei 2024), gedicht Een onschuldige dag in Oneindig is het land, uitg. Rainbow (mei 2024). 

 

 

PROZA (FICTIE EN NON-FICTIE)

 

Korte humoristische verhalen verschenen in de jaren 80-90 in Paul Haenens tijdschrift Mens & Gevoelens. In vaktijdschrift LES (voor nt2-docenten) had hij enkele jaren een column en schreef hij een artikel over zijn poëzieworkshopervaringen bij anderstalige cursisten. In nieuwsblad Zuid-Friesland vulde hij tien jaar een column, aanvankelijk met korte, veelal humoristische verhalen. Later veranderde deze in een poëziekroniek, waarin hij aandacht vroeg voor nieuwe en oudere, nationale en internationale poëzie. Voor De Noordoostpolder en de Krant van Flevoland schreef hij interviews en recensies op het gebied van literatuur, theater, beeldende kunst en muziek. In de FlevoPost, editie Lelystad, en in Almere Vandaag had hij een column waarin hij anderstalige cursisten interviewde. Degenaar schreef voorts beschouwingen over literatuur voor Stichting Beeld & Taal, Signaal, De Houten Gong, Vuursteen, Universiteit van Tilburg en De Moanne. In 2023 schreef hij een uitgebreide recensie voor De Reactor.


Voor Vrij Nederland interviewde hij oud-diplomaat/dichter Maarten Mourik, onder meer over zijn aanklacht tegen Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima (17-02-2001) en schreef hij een diepgaand verhaal over de ‘onbekende jood’ met wie dichter Jan Campert in mei 1942 gearresteerd werd (30-04-2005).

 

In Zoveel zinnen, zoveel zielen verscheen een verhalende bijdrage n.a.v. 100 jaar PEN en 50 jaar PEN Emergency Fund, uitgave PEN Nederland, 2020, verspreid vanaf november 2021 (niet in de handel) 
 

 

BOEKEN (VERTALINGEN)

 

Met Rob van Essen en Jan Donkers vertaalde hij Blackbird singing, een keuze uit de gedichten en liedteksten van Paul McCartney in de periode 1965 – 1999 (De Bezige Bij/Thomas Rap, 2002).

 

Voor taleninstituut Babel (Utrecht) stelde hij, ook als vertaler, in 2009 met Idskje van Giffen de tweetalige bloemlezing Gevangen woorden samen, waarin 25 gedichten uit de wereldliteratuur zijn opgenomen van hedendaagse dichters die door hun meningsuiting in ernstige problemen zijn gekomen. 

 

Achtzig, een bloemlezing (25 gedichten) met werk van de Duitse dichter Reiner Kunze, vertaald door Annmarie Sauer (Engels) en Job Degenaar (Nederlands), uitgeverij Liverse, mei 2014

 

 

REDACTIONEEL WERK

Stelde als redacteur bij uitgeverij De Horizon (Hoorn) de bloemlezingen In het vizier-Flevolandse dichters en schrijvers (1991), Parnassia (Bloemendaalse dichters, 1990) en Meander (Bloemendaalse dichters, deel 2, 1992) samen en gaf zelf de Verzamelde Gedichten van Nora Wery uit bij zijn eenmansuitgeverij Orpheus (Lemmer, 2001).

 

Hij bezorgde de nagelaten gedichten van Pieter A. Kuyk, Kleurval (De Beuk, 2000)  en schreef een uitvoerige inleiding bij de Verzamelde Gedichten van Thomas Rap (uitg. Rap, 2000).

Voor ROC Flevoland stelde hij n.a.v. het eerste lustrum in 2001 met beeldend kunstenaar Gerard van Kerkhof de bloemlezing Zeevruchten, een poëtische oogst op de bodem van de Zuiderzee samen (drukkerij Different View) en, n.a.v. het tweede lustrum in 2006, met Willemijn Geuze, Bewogen momenten - 10 jaar ROC Flevoland in beweging (uitg. Marsman).

 

Voor het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada stelde hij in 2007 een kleine bloemlezing samen van ‘poëzie die niet alle banden met de werkelijkheid uit het oog verliest’, in 2015 een bloemlezing van Noord- en Zuid-Koreaanse poëzie die hij in het Nederlands vertaalde via geautoriseerde Engelse versies en in 2018 over 'de stad'.

 

Wat zag de Lemster Toer? Uitgeverij Liverse, Dordrecht 2018: redactie, poëzie en liedteksten. Het boek verscheen n.a.v. een project van Jan Pranger, onder auspiciën van het Lemster Mannenkoor, in het kader van Culurele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân. De liedteksten zijn op muziek gezet door dirigent Feike van Tuinen. Het bevat behalve de liedteksten van Degenaar en Van Tuinens partituren foto's van muziekgezelschappen en - verenigingen en enkele muzikale bewerkingen van Fedde Schurers vertaling van Heinrich Heines poëzie. Met een inleiding door de voorzitter van het Lemster Mannenkoor, Lammert Wassenaar.

 

POËZIEROUTES

Bijdragen aan de routes in Callantsoog, Lelystad, Amerongen, Grave, Rottige Meenthe, Wijnjeterper Schar, Oudega - Smallingerland (vanaf 2023) en Aardenburg (vanaf 2024). 

 

POSTERS

'Ik keek naar een ster' (St. Literaire Instuif Haarlem, 1975), Dus dit is zomer (St. Halteproza 1998) en 'Een meerpaal viert z'n lustrum' (St. Aves, 2015).

 

 

POËZIEKAARTEN E.D.

'Ik keek naar een ster' (1986) en 'Fenomenaal' (1988) bij uitg. De Horizon, Hoorn, 'Queeste' (St. Opwenteling, 1990), 'Zuiderzeehaven De Lemmer' en 'Ir. Woudagemaal' (Atelier Fryslân, een project van Tresoar/Provinsje Fryslân Boekenlegger met 'Zwaan, de volmaakte' (De Horizon, 1992)
'Zuiderzeehaven De Lemmer' verscheen op flyer (St. Oud Lemmer, 2010)., gedicht Oorlog n.a.v. bombardement op 8 september 1944 i.o.v. St. Oud Lemmer, 08.09.2019), 
Lêsber Fryslân-Leesbaar Friesland, St. Leesbaar Laagland 2019

 

 

VERTALINGEN IN KRANTEN, WEBSITES, BLOEMLEZINGEN, TIJDSCHRIFTEN

 

Voor PEN Nederland en Amnesty International vertaalde hij werk van andere vervolgde dichters, voornamelijk uit het Engels. Voor PEN Nederland en PEN Vlaanderen vertaalde hij, samen met Annmarie Sauer, het gedicht ‘You wait for me with the dust’ van de gevangen Chinese Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo. Amnesty International bracht het gedicht op poster en ansichtkaart uit.


Voor zijn werk voor PEN vertaalde hij Noord-Koreaanse poëzie-in-ballingschap, waarvan in 'Vonk', het katern van de Volkskrant, en in Trouw in 2014 gedichten verschenen.


Een Engelstalig artikel verscheen in North Korean Writers in Exile PEN Literature 2014 (1st issue, Seoul 2014).
In Ballustrada 2015 (nr. 1/2) stelde hij een bloemlezing samen van Noord- en Zuid-Koreaanse poëzie.

Voorwoord van Beyond the language Vol.-II - a multilingual anthology of poetry (India, 2023), zie https://www.jobdegenaar.nl/nieuws-agenda/beyond-the-language-vol-ii-a-multilingual-abnthology-of-poetry 

 

DIVERSEN

 

Voice-over-ervaring: het inspreken van films voor o.a. de gemeente Almere en ROC-Flevoland.

 

In december 2003 (werkboek) en mei 2004 (docentenhandleiding) verscheen Wonderlijk Werkboek, een schoolmethode op het gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding, die hij met Joke Scheepers en Annemarie Schouten schreef en waarvoor hij vooral de jeugdliteraire teksten (proza, poëzie, toneel) voor zijn rekening nam (verschenen bij het LDC, Leeuwarden).

 
Voor beeldend kunstenares Ria Groenhof schreef hij een gedicht n.a.v. een geometrisch object, 'Deuren', te vinden in Een kwarteeuw geometrisch abstract (Lemmer, 2012), en voor het schilderij 'Vluchteling' uit haar De Stijl-periode (2017).

 

Als 'witte dichter' is hij sinds 2008 betrokken geweest bij Herinnering Verlicht, een project van Jos van Hest rondom 'Allerzielen' op begraafplaats De Nieuwe Ooster, Amsterdam.

 

Droeg bij aan het project 'The secret life of Art' van kunstenaar Jeroen Kee in Amsterdam-West (2016).
In sport- en theatercomplex De Hege Fonnen in Lemmer werden regels van hem aangebracht op de muur van de kantine annex foyer.

 

Voor Stichting Oud Lemmer en Stichting Joodse begraafplaats Tacozijl leverde hij poëtische bijdragen. In 2016 schreef hij voor de Lemster Akenbank een poëtische tekst in drie talen.

 

Nam zitting in de UTA-Adviesraad, een Japanse schrijfwijze die haiku en tanka met vertelvormen combineert, een project door Simon Buschman geïnitieerd met het doel meer bekendheid over deze literaire vormen te geven.
 
Was diverse keren jurylid bij literaire schrijfwedstrijden.
Was in 2019, samen met Eeltsje Hettinga en Michelle Samba, lid van de adviescommissie voor de Provinsje Fryslân voor de aanstelling van de tweede Dichter Fan Fryslân. 
 
 
OPTREDENS
 

Degenaar maakte in de jaren zeventig deel uit van de Amsterdamse folk-/blue grass-groep Pentachord. Treedt op als dichter en als zanger-gitarist, soms in combinatie. In de afgelopen jaren optredens behalve in Nederland en België ook o.m. in Dakar, Bogota, Tokyo, Geongyu en Seoul (Zuid-Korea), Reykjavik, Québec en Ourense (Galicië). Vormde als gitarist/zanger met Margriet Boomsma, zangeres bij de progrockformatie Flamborough Head, jarenlang een muzikaal duo.

Hij werkte begin jaren negentig ook samen met Alex Brusse (saxofoon, klarinet en dwarsfluit) en Michiel Dhont (contrabas), met wie hij  jazz en poëzie verbond. Tegenwoordig combineert hij literaire met muzikale optredens.


OVERIGE FUNCTIES EN BIJZONDERHEDEN

Was van 1983 tot 2018 docent Nederlands bij Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp, bij de School voor Volwassenen in Flevoland, Hogeschool Haarlem, ROC van Flevoland en ROC van Amsterdam. Vooral voor het volwassenenonderwijs in Flevoland, met name voor anderstaligen (NT2), was hij werkzaam. 

 

Was als bestuurslid van PEN Nederland tien jaar voorzitter van het Writers in Prison Committee. Sinds 2017 is hij voorzitter van het PEN Emergency Fund, zie http://penemergencyfund.com, dat gelieerd is aan PEN International, https://pen-international.org/, een wereldwijde schrijversorganisatie met de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel.

 

Verzorgt vanaf februari 2019 'lessen Poëzie 1' voor de Schrijversvakschool Groningen in Zwolle en vanaf 2024 in Leeuwarden.

 
Degenaar ontving in 2006 uit handen van burgemeester Jo Bosma van de gemeente Lemsterland de tweejaarlijkse Fedde Schurer Cultuurprijs (2005) voor zijn verdiensten voor de kunst en cultuur in die gemeente. In 2008 won hij de Plantage Poëzieprijs van de Vereniging Vrienden van de Plantage, Amsterdam.

 

Is erelid van PEN Nederland, lid van de Auteursbond, It Skriuwersbûn en aangeslotene bij de LIRA en RIXT (Fryks Dichterskollektyf).