Za

30

juni

De nieuwe Moanne, juli 2018

 

 

De Moanne logo

De Lêzende Mins, Jacob van Essen
Redaksjoneel
Kollum, Karen Bies
Kollum, Henk Bies
It bêste fan deMoanne.nl
Byldzjende keunst, Elske Schotanus, Wilco Berga en Tjitske Boersma
Portfolio, Thamar Haak
Ynterview, Marita de Jong, Sander Warmerdam
Ynterview, Bert de Jong, Pieter Breuker
Poëzij, Baukje Wytsma
Byldzjende keunst, Froukje Sijtsma, LJ van Tuinen
Literatuer, Marita de Jong, Job Degenaar
Ynterview, Rynk Bosma, Baukje Wytsma en Romke Toering
Proaza, Sietse de Vries
Muzyk, Tsjomme Dijkstra, Pien Breeuwsma
Oersetting, Geart van der Meer
Portret, Romke Toering, Reinder Politiek
Muzyk, Henk Dilling
Marboei-projekt, Remco de Vries, Marjoleine de Vos
Kollum, Tatiana Pratley