Zo

4

oktober

Derek Mahon (1941-2020)

De Ierse dichter Derek Mahon (Belfast 1941 - Cork 2020) overleed op 78-jarige leeftijd. Zijn mooiste bijdrage aan de wereldpoëzie is voor mij het gedicht over de theorie van de Griekse presocratische filosoof Heraclitus, aan wie de uitspraak 'Panta rhei' wordt toegeschreven.

 

 

Heraclitus on Rivers 

 

Nobody steps into the same river twice.
The same river is never the same
Because that is the nature of water.
Similarly your changing metabolism
Means that you are no longer you.
The cells die, and the precise
Configuration of the heavenly bodies
When she told you she loved you
Will not come again in this lifetime.

 

You will tell me that you have executed
A monument more lasting than bronze;
But even bronze is perishable.
Your best poem, you know the one I mean,
The very language in which the poem
Was written, and the idea of language,
All these things will pass away in time.

 

 

 

Heraclitus over rivieren

 

Niemand stapt tweemaal in dezelfde rivier.

Dezelfde rivier is nooit dezelfde

Want zo is de aard vqn water.

In die zin ben jij, gegeven

Je veranderend metabolisme, niet meer jezelf.

De cellen sterven af; en de precieze

Configuratie van de hemellichamen

Toen ze zei dat ze van je hield

Komt zolang je leeft niet meer voor.

 

Je zult me zeggen dat je een monument

Hebt opgericht, duurzamer dan brons;

Maar zelfs brons vergaat.

Je beste gedicht, je weet welk ik bedoel,

De taal zelf waarin het gedicht

Is geschreven, en zelfs het begrip taal,

Al die dingen zullen mettertijd verdwijnen.

 

Derek Mahon, vert. Theo Hermans