Zo

7

november

Gysbert Japicx Priis toegekend aan Eeltsje Hettinga

Foto: Jacob van Essen

 

Dichter Eeltsje Hettinga heeft op 6 november de Gysbert Japicxprijs gekregen in De Tiid in Bolswerd, precies twintig jaar nadat zijn overleden broer Tsjêbbe deze hoogste literaire onderscheiding voor oorspronkelijk Friestalig literair werk was toegekend. Hij kreeg de prijs, overhandigd door Gedeputeerde Sietske Poepjes, met name voor zijn geëngageerde poëzie als eerste Dichter fan Fryslân (2017-2019). De adviescommissie bestond uit Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde.