Zo

3

oktober

Handkussen van de tijd, vierde druk

Handkussen van de tijd
Job Degenaar
                                                                                                                 ISBN 9789492519306
Vormgeving:Henk van Trooyen                                                                                                           Paperback - Blz. 284 - € 17.95
                                                                                                         4e herziene en uitgebreide versie
                                                                           Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel of bij Liverse                                                                                 (verkoop@liverse.nl)
 
Job Degenaar (Dubbeldam, 1952) publiceerde in vele tijdschriften, bloemlezingen en nieuwsmedia, vertaalde lyriek van Paul McCartney, Reiner Kunze en van vervolgde schrijvers en stelde als redacteur diverse bloemlezingen samen. Van hem verschenen meer dan een dozijn dichtbundels in Nederland en een bloemlezing van zijn werk in Polen en Duitsland. Vluchtgegevens (2011), Handkussen van de tijd (2009, uitgebreide editie 2012), Thorleif  (2014), Hertenblues (2017) en Bijeengezwegen (2021) verschenen bij uitgeverij Liverse. Thomas Rap typeerde Degenaars verzen als ‘heldere poëzie met een raadselachtige glans.’ Adriaan Jaeggi over Huisbroei (2003) in Het Parool: ‘Degenaar schrijft heldere suggestieve poëzie die een groot publiek zal aanspreken’.
Handkussen van de tijd, vierde druk, bevat een ruime keuze van 35 jaar poëzie uit de eerste zeven bundels en een afdeling ‘Ongebundeld’ met werk dat elders verscheen en in een enkel geval in portefeuille bleef. Tony Rombouts in De Auteur: 'een mooi subtotaal van de memoires van een charmevol dichter'. Marjan Bex in Leeswolf: 'Degenaar formuleert wat hij ziet in een eenvoudige, begrijpelijke taal. Zijn metaforen zijn to the point en staan stevig met beide voeten op de grond. Daardoor zullen ook lezers die denken moeite te hebben om poëzie te kunnen lezen of begrijpen, sneller geneigd zijn Handkussen van de tijd te doorbladeren en stil te staan bij de mooie formuleringen waarin Degenaar zijn emoties giet. Dit is kortom een geslaagde uitgave met een breed palet aan onderwerpen.'
 
Voor een uitgebreide bi(bli)ografie: