Di

25

december

Kerstavond / Christmas Eve

Kerstavond

 

Het is niet de mars van de kalender

die een nieuwe geboorte inluidt

het zijn de beijsde klanken

van het carillon

 

niet het gedreun van een zware truck

maar zijn zacht gerinkel in de glazenkast

niet het licht dat de nacht om zeep brengt

maar de kaars die het donker bijlicht

 

niet de manen van de allene

ezel, maar hun verneveling

in de schemer en het kind

dat hem nog even aait

 

het is de sneeuwvlok die het water

raakt, de geur van dennen in een stad

de geopende deur van het dichte huis

de roep van klokken in de stille nacht

 

(Uit Vluchtgegevens, uitg. Liverse, Dordrecht 2011, in herziene versie)

 

 

Christmas Eve

 

It is not the march of the calendar

that heralds a new birth

it is the iced sounds

of the carillon

 

not the drone of a heavy truck

but its soft clinking in the glass cabinet

not the light that turns the night down

but the candle that lights up the dark

 

not the neck hairs of the lonely

donkey, but their misting

in the twilight and the child

that strokes it

 

it is the snowflake touching

the water, the smell of pines in a city

the opened door of the closed house

the call of bells in the silent night

 

 

(translated by Hannie Rouweler)