Zo

27

maart

Oorlog in twee gedichten

 

Foto: © Jan van der Werf/Jouster Courant, Vredeswake Lemmer, 11.03.2022

 

In februari 1946 stelde Pieter Kuyk op school een vliesdun, met toewijding gemaakt bundeltje samen van veertien van zijn eigen verzen, Op dood spoor door P.A. Kuyk, voorzien van een sierlijk lettertype. 

 

Pieter debuteerde laat: in 1982 in de marge bij Wim Simons' uitgeverij De Beuk, stichting voor literaire publicaties (In de kraag van kwaad weer) en in 1995 bij uitgeverij Van Oorschot (Zal ik je wijzen waar ik woon). De laatstgenoemde bundel werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs, de poëzieprijs voor het beste debuut. Kuyks nuchtere, ironische geest indachtig (we waren vanaf 1977 tot aan zijn dood toe hecht bevriend) lijkt het me niet onmogelijk, ook gezien zijn jonge leeftijd destijds, dat hij met de titel van dit boekje wilde aangeven dat hij als dichter 'op dood spoor' zat wanneer hij op deze wijze doorging. Er staat een gedicht in waarin duidelijk de kwaliteiten van de latere dichter preludeerden en dat pijnlijk van toepassing is op de bedreigende actuele situatie in de wereld, ontstaan door de weerzinwekkende Russische inval in de OekraïneZie hieronder.

 
Bij een kleinschalige Vredeswake in Lemmer, op 11 maart jl. georganiseerd door de Tsjerke oan it Dok, las ik o.m. het onderstaande vers voor. Het 'Dona nobis Pacem' werd, in navolging van de bijeenkomst bij de Brandenburger Tor in Berlijn op 25 februari, ingetogen gezongen door Lemster koorleden en stemmig begeleid door Muziekvereniging Crescendo, die de indrukwekkende wake afsloot met het Oekraïense volkslied. 

 

 

ALLEEN MAAR DE DOOD

 

Ik ben bang voor de oorlogsdood

zonder gezang,

zonder overgang;

alleen maar een steekvlam

ontzettend en groot;

alleen maar de dood....

 

 

Pieter A. Kuyk (1922-1999), uit Op dood spoor (uitgave in eigen beheer, 1946)

 

 

NEVER LOSE HOPE, UKRAINE  

 

Hoop is als de zon

bij nacht en mist onzichtbaar

 

maar in alles straalt ze

de aarde toe

 

Hoop is de motor van ons leven

die nieuwe wegen vindt

 

ons bindt, het altijd

van de wanhoop wint

 

Hoop is weten

dat het anders kan

 

is wat we meenemen

als we vluchten moeten

 

de dierbare steden, bergen, staalblauwe

luchten, de geur van de gele velden

 

Hoop is vinden wat verloren was

is de rafelranden van het duister zien

 

Never lose hope, Ukraine

 

 

Job Degenaar, 11.03.2022