Zo

16

april

Oorlogsmonument Zandvoorderhoek

Foto: Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

 

Oorlogsmonument Zandvoorderhoek (Nijemirdum, Frl.)

 

I.M. Herre Winia Jr, Hendrik Huizenga, Durk Dijkstra,

Gerrit Vlietstra en Jurjen Hoomans, hier gefusilleerd

op 06.05.1945

 

Wie kan vrij zijn als je handen

bevelen volgen, als de wereld

brandt en jij in angst moet leven

als je de ketens niet kunt breken

waaraan je vastgeklonken bent?

 

Wie kan vrij zijn als niet iedereen dat is

als je dromen zijn verdwenen, je je ogen

voor verdriet sluit en de wereld inruilt

voor een kamer waar het leven langstrekt

en hoop nog slechts een leeg begrip is?

 

Je bent pas vrij als iedereen dat is, als niemand

je dwingt je eigen graf te graven, als je de roep

van water, de zinderende stem van een lentewei

weer hoort, als niet alleen die ijzige stilte

van vlak voor het schot terugkeert

 

Job Degenaar

 

* Dit gedicht werd geschreven voor theaterprogramma 'Verboden Toegang III' van Keet & Co. De uitvoering ervan door Toneelgroep De Hege Fonnen vond op 15 en 16 april 2023 op indringende wijze plaats nabij het monument