Wo

13

januari

PEN Emergency Fund is jarig

 

Stichting Fonds Schrijvers in Nood, dat veel bekender is onder de internationale naam PEN Emergency Fund, bestaat een halve eeuw. Op 13 januari 1971 richtte A. den Doolaard, auteur van De herberg met het hoefijzer, het fonds op toen hij vice-president van PEN Nederland was.

 

De bestaansreden van het fonds is zeer praktisch van aard: er ontbrak iets in het concept van de internationale schrijversorganisatie PEN (Poets-Essayists-Novelists / Playwrights-Editors-Non-fiction writers), namelijk financiële steun voor schrijvers in noodsituaties. Die hebben niet alleen morele en literaire steun nodig, niet alleen resoluties en begrip, maar ook geld om bijvoorbeeld te vluchten naar een veiliger land of om hun leven weer op te bouwen na mishandeling of detentie.

 

Het fonds verleent hulp aan professionele schrijvers, journalisten, redacteuren en uitgevers, waar ook ter wereld, die in acute nood verkeren om wat ze geschreven of gepubliceerd hebben en dringend geld behoeven. Jaarlijks worden tientallen in nood verkerende auteurs op deze wijze geholpen.

 

Achtereenvolgens namen Gerrit Borgers, J. Bernlef en Rudolf Geel het stokje over van Den Doolaard. Op dit moment bestaat het bestuur uit René Appel, Job Degenaar (voorzitter), Wim Jurg (penningmeester) en Paulien Loerts. Indien nodig kan het bestuur een beroep doen op een internationale Advisory Board van zeven wijze mannen en vrouwen.

 

De aanvragen komen in de regel via een team van ervaren researchers van PEN International, met wie het bestuur nauw samenwerkt. Het bestuurswerk is vrijwillig en er hoeven geen gebouwen te worden onderhouden. Al het geld dat binnenkomt, gaat naar de auteurs die in nood verkeren. Door het geringe aantal bestuursleden, kan de stichting snel handelen en soms nog op de dag van aanvraag geld overmaken. Deze eenvoudige, heldere constructie heeft inmiddels vele vruchten afgeworpen en zelfs levens gered.

 

Meer informatie, ook over de mogelijkheid om te doneren, kunt u vinden op de website:  http://www.penemergencyfund.com