Zo

15

oktober

RIXT yn Grou

8 oktober 2023

 

 

It wie in in noflike middei yn 'e tún fan Eddy van der Noord (útjouwerij Louise) yn Grou. Mei Syds Wiersma, Anne Heegstra, Edwin de Groot, Jan Kooistra, Ypie Haitsma, Hein Jaap Hilarides en de Frysktalige folk-/jazz-/kletzmerband 'Volk!' Ek yn Aldebiltsyl en Nijelamer 

presintearre dichterskollektyf Rixt har dizze moanne.

 

foto: Geart Tigchelaar