Zo

16

januari

Standing by a parking meter/Tried to get a glimpse of Rita

Rita, Miss Parkeerbeheer

In de zomer van 2001 ontmoette ik op een mooie avond drs. P., alias Heinz Polzer. Wij waren beiden  medewerker van het driemaandelijks literair vertaaltijdschrift De Tweede Ronde, dat naast vertalingen ook rubrieken had met o.a. light verse, Nederlands proza en Nederlandse poëzie. We zaten buiten op het terras bij Mulliner’s Wijnlokaal (nabij de Spiegelgracht-Lijnbaansgracht-Leidseplein) om de geboorte van het nieuwe nummer te vieren (elk verschenen nummer werd ruimhartig in wijn gedoopt). Behalve de redactieleden, meestentijds Peter Verstegen, Marko Fondse, Ike Cialona, Jos Versteegen en Maarten Doorman, waren er min of meer vaste gasten, zoals Jean Pierre Rawie, Drs. P., Jan Boerstoel en een keur aan vertalers, dichters en prozaïsten die in het desbetreffende nummer van zich lieten horen.

 

In die zomer was ik druk bezig met de vertalingen van liedteksten en gedichten van Paul McCartney voor de Nederlandse versie van Blackbird singing, die bij De Bezige Bij/Thomas Rap het licht zou zien. Rob van Essen, Jan Donkers en ik kregen de opdracht. Op die bewuste avond was ik bezig met de vertaling van Lovely Rita. Ik zei Heinz dat ik hield van dat subtiele 'verdoezelend' rijm daarin: 'Standing by a parking meter/ Tried to get a glimpse of Rita', waarbij 'meter' zodanig door McCartney werd uitgesproken dat het op Rita rijmde en vroeg hem hoe hij daartegenover stond, waarop hij onvergetelijk antwoordde: 'Zoiets is voor échte dichters. Daar sta ik ver boven'. Hij keek op zijn horloge, zei vervolgens 'Mijn tijd is gekomen' en wandelde bedaard weg.  

 

Bij datzelfde lied botste ik met de redacteur van dienst, toen ik de beginzin hertaalde als 'Rita, Miss Parkeerbeheer'. Hij vond dat veel te vrij en beval 'Mooie Rita, metervrouw' aan. Ik heb er nog altijd spijt van dat ik daarmee akkoord ging. Daarom heb ik in het onderstaande mijn eigen voorkeur toegevoegd, met nog enkele andere wijzigingen.. 

 

Rita, Miss Parkeerbeheer

 

Rita, Miss Parkeerbeheer

Niets wat ons kan scheiden

In de avondschemer neem 'k je mee

 

Deed parkeergeld in de meter

Ving een glimp van mooie Rita

Ze schreef net een bon uit in haar maagdelijk boek

 

Met een pet op leek ze ouder

En de tas over haar schouder

Gaf haar haast het aanzien van een soldaat

 

Rita, Miss Parkeerbeheer

Mag ik discreet wat vragen

Wanneer ben je vrij

En drink je thee met mij?

 

We gingen uit, 'k wilde haar versieren

We aten veel, lieten teugels vieren

Zei dat ik haar wel opnieuw wilde zien

 

'k Kreeg de nota, Rita betaalde

Bracht haar thuis, maar m'n plannetje faalde

Ze zat daar op de bank met twee zusjes van haar

 

O, Rita, Miss Parkeerbeheer

Waar zou ik zonder jou zijn?

Geef me een teken en de dag is zonder pijn