Do

23

november

Stichting Achterland

Net verschenen: bloemlezingen over Fryslân en Zeeland

Stichting Achterland (Zeist) presteert het al decennia om maatschappij & poëzie te verbinden, wat geen geringe opgave is. Zij tracht overheidsinstanties en particuliere bedrijven te interesseren voor het levende woord door bloemlezingen met gedichten uit te geven die op thema zijn geselecteerd, geïllustreerd met passend fotomateriaal. De betrokken organisaties dragen zorg voor een financiële bijdrage die de uitgave mogelijk maken. De bundels ogen aantrekkelijk en zijn toegankelijk voor een breed publiek.

 

Jan-Paul Rosenberg, zelf een begaafde dichter, die inmiddels diverse belangrijke prijzen gewonnen heeft, is de bedenker, samensteller, uitvoerder en uitgever van deze bloemlezingen. Zijn werk is te vinden bij uitgeverij De Arbeiderspers.

 

In de bundel Fryslân - literaire reis door de tijd staat een woord vooraf door CvdK Arno Brok, gevolgd door een vrij lijvig inleidend verhaal van Gerrit Jan Zwier. Onder de vele dichters is er werk te vinden van Kees 't Hart, Driek van Wissen, Tsead Bruinja, Willem Jan Otten, C.O. Jellema, Obe Postma, Bertus Aafjes, Sybe Krol,  Albertina Soepboer, Simon Vestdijk en Martin Veltman. Van Job Degenaar werd 'Aan 't Oudemirdumerklif' geselecteerd. 

 

In Zeeland - poëzie van landschap en maatschappij is het voorwoord van CvdK Han Polman, eveneens gevolgd door een inleidend verhaal van Gerrit Jan Zwier en is er werk te vinden van o.m. Johanna Kruit, Wim Hofman, Manuel Kneepkens, Hans Warren, Jan Eijikelboom, Rogier de Jong en Hans van de Waarsenburg. Degenaars haaientandengedicht 'Wachten op een zee' kreeg ook een plekje.