Za

16

oktober

Uitzicht op de Lemsterpolders / View of the Lemsterpolders

Bij Laurens Janszn Coster, de succesvolle dagopener van Raymond Noë, en op Neerlandistiek, de succesvolle dagopener vooral voor neerlandici, verscheen op 13 en 14 oktober onderstaand gedicht. 

 

Uitzicht op de Lemsterpolders

 
Of het er altijd al zo bij lag, er geen
eeuwen strijd was tegen het water, of ook
de inrichting, uitruil en het dagende besef
dat van land weer water maakte, leidend
tot dit uitzicht, slechts bestonden in je geest
 
Achter de zompige boezemrand past nu
alles in zijn verband: de kavels nabij
de boerderijen, en aarde, mens en dier
in stil verbond met elkaar vergroeid,
cultuur die natuur, haar bron, omarmt
 
In de verte, af en aan, glijden zeilen
door het hooiland, grazen schapen
op de dijk, broeden vogels, paaien vissen
en bouwt, duurzaam onder vluchtige
wolken, de mens aan zijn bestaan
 
uit: Handkussen van de tijd (2021)
 
 

Het gedicht is ook in de Lemsterpolders zelf te vinden: 

Uitzicht op de Lemsterpolders | Straatpoëzie (straatpoezie.nl)

 

 

Dichteres Hannie Rouweler vertaalde het in het Engels. 
 
Poem by Job Degenaar -
View of the Lemsterpolders
 
As if it was always like this, and not any struggle
against water took place for centuries, also
the arrangement, exchange and the dawning
consciousness that turned land into water again,
leading to this view, was only present in your mind
 
Behind the soggy bosom edge now all fits
in its context: the lots nearby
the farms, and soil, man and animal
in silent union grown together,
culture that embraces nature, its source
 
In the distance sails glide through the hayfield
off and on, sheep graze
on the dike, birds breed, fish spawn
sustainably under fleeting
clouds, man builds to his existence.
 
Translation: Hannie Rouweler 

 

In het internationale 'Atunis' verschenen beide taalversies:http://atunispoetry.com/2021/10/15/view-of-the-lemsterpolders-uitzicht-op-de-lemsterpolders-poem-by-job-degenaar-translated-into-english-by-hannie-rouweler/?fbclid=IwAR1Yhuj9yIzI_Yor0dCnpLlLAbkUXCAPtMLHuegk3HExRBrz4is48t1PEMs