1910 Selden Model 35 Tourer

1910 Selden Model 35 Tourer
 
Je loodste je het liefst door zomers
in zachte pluche, met dungejurkte
vrouwen naast je, in het zachtgroene
strijklicht van bossen, het leven
een road movie en jij de hoofdpersoon
 
De wereld zinderde langs
je tegenspelers laafden zich aan je
zoals jij aan hen
de toekomst glansde je toe
op het zonnegoud van de wegen
 
Hoe anders toen je nog langs de mistige
fjorden voer, 'vaarwel vaderland, vaarwel
armoe': als een hond uit het water
schudde je eenzaam maar vrij
je verleden van je af
 
Uit Thorleif (tweede druk 2015)1910 Selden Model 35 Tourer
 
You preferred to guide yourself through summers
in soft plush, with thinly dressed
women on your side, in soft green
floodlight of forests, life
a road movie and you the protagonist
 
The world swept by breathless
your opponents were quenching their thirst  to you   
like you to them
the future glanced in all your directions
on the sun gold of roads
 
How differently when you were still passing 
foggy fjords, 'goodbye fatherland, goodbye
poverty': like a dog out of the water
you shook off lonely but free
your past
 
From Thorleif (second print 2015)

Translated by Hannie Rouweler