Hoog uitzicht op dit leven - High view on this life

Hoog uitzicht op dit leven

 

Er lag gestapeld hout dat gloeide

de zon verwaasde achter de bergen

we dronken nostalgisch op het geluk

 

en bleven zitten, licht beroesd

de avond werd vanzelf nacht

Boven ons installeerde zich

 

een ontregelend decor van sterren

tokkelend op ons netvlies, soms

doorkruist door stille satellieten

 

de lichtpijlen van hemelsteen

en het nabij geknipper van

zacht snorrende vliegtuigen

 

Toen was 't voor ons, stervelingen

weer mooi genoeg geweest

en omsingelde grondmist ons   

 

een ging op Facebook

een ander rolde een sigaret

en blies vraagtekens de ruimte in

 

In de verte, vanuit het duister

loeiden herten

hun oude blues

 

Uit Hertenblues (2017)

 

High view on this life / Job Degenaar

 

There was stacked wood glowing 
sun faded behind the mountains 
we drank nostalgic for happiness 

remained seated, slightly drunk
evening naturally turned into night 
Above us developed slowly 

a disruptive decor of stars 
strumming on our retina, sometimes 
crossed by silent satellites 

the light arrows of heavenly stones 
and the nearby flashing  
of softly whirring planes 

Then it has been for us, mortals 
nice enough again 
ground fog surrounded us 

 

one became connected with Facebook 
another rolled a cigarette 
and blew question marks into space 

In the distance, out of darkness 
the roaring of deer 
their old blues 

Taken from Deer blues (2017)

Translated by Hannie Rouweler