Dus dit is zomer

Thomas Rap , Amsterdam1998

Titelgedicht en twee Engelse vertalingen

Dus dit is zomer

 

Dus dit is zomer

denkt de weduwnaar

van de door de kat gepakte

lijster als hij amechtig

onder struiken schuilt

 

Dus dit is zomer, dit vibrerende zand

van lijven, waar de zon haar pelgrims

tegen rotting dichtschroeit

denkt de beschermheilige

in zijn kerkelijke koelte

 

Dus dit is zomer, hapert de herfst, zwijgt

de kastspin, keilen vliegen zich door kamers

gapen katten in gangpaden, vloeien weiden

groen door ramen, koppen golven surfers

naar elkaar, dwalen ogen naar bikinimeisjes

 

Doch het is zomer, dus bij avond

spreidt als een mooie gedachte

ook de weduwnaar zich open

vliegt een boom in, beziet

het duister en huldigt de dag

 

Job Degenaar

 

So this is summer

 

So this is summer

thinks the widower of the thrush

that was snatched by the cat as he

breathlessly hides under the bushes

 

So this is summer, this vibrating sand

of bodies, where the sun sears up

its pilgrims against decay

the patron saint thinks

in his clerical coolness

 

So this is summer, autumn stammers

cupboard spider hushes, flies hurtle

through rooms, cats yawn in corridors

meadows flow green through windows

crests wave surfers to each other

eyes linger on bikini girls

 

Yet it is summer, so at dusk

the widower blows himself open

flies into a tree, regards the dark

and lauds the day

 

Translation: Willem Groenewegen

 

So this is summer

 

So this is summer

the widower thinks

of the thrush caught by the cat

when he hastily is hiding

under bushes

 

So this is summer, this vibrating sand

of bodies, where the sun

sears its pilgrims against rotting

the patron saint thinks 

in his ecclesiastical coolness

 

So this is summer, falters autumn, silent

the cupboard spider, wedges flying through rooms

cats yawning in aisles, meadows flowing

green through windows, heading waves surfers

to each other, eyes wandering to bikini girls

 

However, it is summer, so by evening

also the widower like a nice thought

spreads his wings open

flies into a tree, watching

darkness and honours the day 

 

(translation: Hannie Rouweler)